Polityka prywatności i przetwarzanie danych

Wszelkie dane przekazane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji Jarmarku św. Bartłomieja.

Dane osobowe zbierane w formularzu zgłoszeniowym służą tylko i wyłącznie identyfikacji wystawców i umożliwieniu przyporządkowania osoby zgłaszającej z konkretnym stanowiskiem wystawienniczymi.

Numery telefonów są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu możliwości kontaktu organizatora z wystawcami w sprawach organizacyjnych.

Adresy email są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu kontaktu z wystawcami w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w pozostałych sprawach organizacyjnych związanych z rejestracją.

Wszelkie zebrane dane są przechowywane przez maksymalnie 2 lata od przesłania i na żądanie mogą być usunięte z bazy korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.jarmark.konin.pl. Dane zbierane z formularza zgłoszeniowego nie są udostępnione podmiotom trzecim, a dostęp do nich ma tylko organizator.