ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

W związku z panującą pandemią COVID-19 wprowadzone zostały dodatkowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

  1. Każdego uczestnika Jarmarku obowiązuje zakrywanie ust i nosa poprzez stosowanie maseczki.
  2. Uczestnicy Jarmarku w miarę możliwości, zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego co najmniej 2 m.
  3. W punktach handlowych (stragan, gastronomia, itp.), obowiązkiem sprzedającego jest zapewnienie rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.
  4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w miejscu ich nabycia.
  5. Spożywanie posiłków lub napojów może odbywać się tylko w miejscu ich nabycia.
  6. Strefę do spożywania posiłków lub napojów wyznacza handlujący w pobliżu lub na obszarze swojego stanowiska.