Formularz – zgłoszenia dodatkowe

Proszę o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego w celu możliwości wystawienia się podczas Jarmarku w dn. 22-23.08.2015. W tym roku po raz pierwszy udostępniamy dla wystawców dwa dni – sobotę i niedzielę. Nie pobieramy żadnych opłat za udział w jarmarku!

Poniższy formularz służy zgłoszeniom dodatkowym (ponad limit), po wcześniejszych uzgodnieniach z Organizatorem!